Hulp bij eetproblemen of een eetstoornis.

Ervaar jij eetgestoorde gedachten, kamp je met een eetstoornis of misschien heb je de diagnose hiervoor nog helemaal niet, maar herken je jezelf wel in één of meerderde combinaties van onderstaande. Wacht niet langer met zoeken van hulp en meld je aan!

Geen wachttijden en mogelijkheid ter overbrugging van opname!

Behandeling bij eetstoornis of eetverstoord eetgedrag.

STRYDLUST biedt begeleiding op maat, denk hierbij aan: het werken aan een gezondere lichaamsbeleving, structuur in het voedingspatroon, het stoppen van eetbuien, geen drang te hebben om te compenseren.
Binnen STRYDLUST werken we gericht aan de hulpvraag, maar kijken we ook naar waar wij denken dat er nog hulp nodig kan zijn. Dit kan soms in samenwerking zijn met een Huisarts, Psycholoog, Ervaringsdeskundige en/of andere zorgverleners. 

Eetstoornisbehandeling op maat

Hulp vragen bij een eetstoornis is super moeilijk. Daarom kijkt STRYDLUST samen met jou naar het geen wat jij nodig denkt te hebben. Een programma voor jouw lijf gemaakt!

In overleg kunnen afspraken zowel live als middels beeldbellen worden ingepland.

Er zijn verschillende eetstoornissen, echter zijn er maar een aantal opgenomen in de DSM-5. Het is erg lastig, omdat er niet altijd precies voldaan wordt aan de criteria, betreft de specifieke eetstoornissen, welke in de DSM-5 staan. Dit neemt niet weg dat er geen behandeling voor jou is, als je niet voldoet aan de criteria: Anorexia nervosa, Boulimia nervosa, eetbuistoornis of ARFID. Dan kan er namelijk gesproken worden van een ongespecificeerde voedings- of eetstoornis, of zelfs een eetstoornis waar nog geen naam voor is.

Eetstoornis netwerk

STRYDLUST is aangesloten bij het VIEnetwerk (voeding interventie bij eetstoornissen). Dit houdt in dat er verwacht wordt dat er deskundigheid is, wat betreft het behandelen van mensen met een eetstoornis. Hiervoor worden scholingen gevolgd om de kennis en behandelmethodes up-to-date te houden op het gebied van eetstoornissen.

Naast deze scholingen is het ook verplicht om deel te nemen aan intervisies (casus besprekingen). De intervisies zijn met diëtisten, wie ook gespecialiseerd zijn in het behandelen van eetstoornissen. Ook wordt er verwacht om multidisciplinair te werken met andere zorgprofessionals. STRYDLUST werkt graag samen met betrokken specialisten, om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.